Disclaimer.

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.fairteafoundation.com) van Fairtea Foundation. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker

Fairtea Foundation spant zich in te waarborgen dat de te verkregen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan Fairtea Foundation niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Fairtea Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Fairtea Foundation website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Fairtea Foundation liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Fairtea Foundation. Fairtea Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Wil je meer weten over de Fair Tea Foundation?

Neem contact op voor meer informatie